Bestuur & Beleid

Realiseren van nieuw lokaal sociaal beleid

 

Portefeuillehouders & beleidmedewerkers staan voor de opdracht om uitvoering van nieuwe wetten tot stand te brengen en nieuw lokaal sociaal beleid te realiseren.  (WMO, WWB, Wi,  Wsw en participatie wet)

 

Het WZSW- CONCEPT zich richt op de ontwikkeling van meerdere gebieden tegelijk

 

Aanbieden van woonzorg servicediensten in de buurt

Reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk / buurt

 

Scheppen werkgelegenheid

Bevorderen van sociale participatie/activering

Vormgeven aan vermaatschappelijking

 

Ontwikkeling integraal beleid (WMO, WWB, WSW, WI )

Ontwikkelen ketensamenwerking

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt