Het belang van samenwerken in de wijk

Hieronder een overzicht van onderwerpen die lokale projectpartners informatie biedt die verband houdt met het WZSW concept en eventuele samnewerking

 

Wij nodigen bezoekers uit eventueel commentaar te leveren en aanvullende informatie in te sturen.

 

 

1.     Innoveren en samenwerken

 

2.     Samenwerken in de buurt

-     nieuwe wetgeving

-     woonzorgzones

 

3.     partners en hun belangen

     -    gemeente

-       vrijwilligers

-       mantelzorg

-       thuiszorg

-       intramurale zorg

-       woningbouwcorporaties

-       onderwijs 

 

4.     Samenwerken binnen WZSW

-     Samenwerking in de praktijk

-         Werken met  dienstencheques

-         Ketensamenwerking

 

5.     maatschappelijke meerwaarde