Maatschappelijke meerwaarde

Tien IPW projectgemeenten concluderen dat het WZSW project waardevolle inzichten heeft opgeleverd over ontwikkeling van dienstverlening en participatie. Alle tien gemeenten hebben aangegeven op enigerlei wijze activiteiten rondom WZSW voort te zetten. Daarmee staat vast dat WZSW een praktische bijdrage levert aan sociale vernieuwing. Dat er op verschillende manieren wordt verder gebouwd doet recht aan de invulling aan de lokale kleur van een gemeente.

Uit onderzoek van TNO komt naar voren dat de sociale meerwaarde zeker aanwezig is. In het onderzoek benoemt TNO indicatoren die deze meerwaarde meetbaar maken.

 

Dat betekent echter nog niet dat bij alle projectpartners voldoende overtuiging aanwezig is dat deze ‘ervaren’ meerwaarde ook sociaal economische meerwaarde betekent.

 

www.innovatieplatform.nl

 

In 2003 door de regering ingesteld adviesplatform naar Fins voorbeeld dat de  innovatiekracht van Nederland moet versterken. Voorzitter is premier Balkenende