Samenwerken in de buurt

Bij het ontwikkelen van lokaal sociaal beleid kan de gemeente niet zonder externe partners. De komst van de Wmo en meer specifiek, het experimenteren met WZSW heeft ons de noodzaak tot samenwerken duidelijk gemaakt. Ook hier is de boodschap maak de verbinding, breng partners bij elkaar.

Moeilijkheid hierbij is dat deze partners ook elkaars concurrenten worden als de gemeente een aanbesteding uitschrijft op een zorgproduct als ‘hulp bij het huishouden’. Binnen WZSW hebben we externe partners hierop een zéér terughoudende houding zien aannemen. Met WZSW als flexibel en laagdrempelig product is het mogelijk een brug te slaan en te stimuleren tot samenwerking.

Samenwerken met externe partners of dit nu zorginstellingen, wooncorporaties, UWV’s  of het CWI zijn, vraagt erom achter je eigen façade vandaan te komen en op het overlappingsgebied iets meer te doen dan je als organisatie gewend bent. Juist op dit gebied wordt de meerwaarde aangetroffen die voor de klant kan werken.

 

Bron: aanbevelingen IPW project “Vraag om de hoek, werk om de hoek”