Implementatie WZSW

De implementatie van WZSW wordt verricht door 3 'preferred partners' PON-Brabant, ZET-Brabant en Odyssee. Samen vormen deze een groep van professionele mensen die uw gemeente begeleiden in het opzetten en uitvoeren van WZSW in uw gemeente.

Pakket

Het WZSW pakket bestaat uit een aantal disciplines die men al naar gelang kan combineren.

Het pakket kan uitgesplits worden in de volgende  onderdelen: