Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het concept Wonen, Zorg en Service in de Wijk. Dat kunnen zijn beleidsmedewerkers van gemeenten, wethouders, projectleiders, dienstverleningsorganisaties en professionals in vernieuwing.

In deel 2 vindt u beknopte informatie over het WZSW concept. Op de site wordt dieper ingegaan op de verschillende onderwerpen, bovendien wordt de site steeds aangevuld met  actuele informatie.

Op basis van de eindverslagen van de tien projectgemeenten worden aanbevelingen bij innoveren met WZSW geformuleerd in deel 3

Deze handleiding wordt ondersteund door de site www.wzsw.nl;  De plaats waar alle informatie, kennis en discussie over WZSW en haar lokale toepassingen gecombineerd worden.

Delen 4 tot en met 6 geven korte toelichting op de structuur en gebruik van de site www.wzsw.nl .  Met de online-versie kunt u uitgebreide informatie krijgen naar eigen keuze.

Inleidende video's

Ter inleiding zijn 3 video's beschikbaar