Informatie over gebruik van de site

 

Informatie over Woonzorgservice

 

De startpagina biedt de bezoeker naast het innovatienetwerk en de digitale werkplaats toegang tot de site van die gemeenten die WZSW toepassen. Wanneer een gemeente wordt geselecteerd, bijvoorbeeld Dongen, dan kan men vervolgens uit drie opties kiezen:

 

 

 

 

Ik wil ondersteuning aanvragen

 

Mensen die overwegen ondersteuning aan te vragen kunnen hier terecht voor verdere informatie. Dit gedeelte verschaft bezoekers informatie over de diensten. Naar eigen keuze kan een projectleider hier informatie geven over wanneer iemand voor diensten in aanmerking komt, welke diensten er worden verleend, hoe de diensten kunnen worden aangevraagd, wat de kosten zijn. Met behulp van een aanvraagformulier kunnen bezoekers direct diensten aanvragen.

 

 

 

Informatie over Woonzorgservice

 

Dit gedeelte is bedoeld voor achterliggende informatie over Woonzorgservice in een bepaalde gemeente. Wie zijn bij het project betrokken, wat kan ik wel en niet verwachten. Kortom uiteenlopende onderwerpen waarover u met projectpartners, dienstverleners en dienstvragers wilt communiceren.

 

 

 

 

Ik wil ondersteuning aanbieden

 

Mensen die ondersteuning willen aanbieden kunnen hier informatie vinden die een projectleider onder de aandacht wil brengen.

De informatie kan betrekking hebben op de aan te bieden diensten, de leer- en werktrajecten, de opleiding en de mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn. Er kan ook verwezen worden naar brochures en middels een aanmeldformulier kan contact worden gelegd.