BETAALBARE WOONZORG SERVICEDIENSTEN MET DIENSTENCHEQUES

Het project WZSW is gericht op het realiseren van betaalbare diensten in de wijk.
Daardoor kunnen vooral ouderen en mensen met een beperking zelfstandig blijven wonen in hun eigen buurt.

Om de betaalbaarheid van de dienstverlening mogelijk te maken en verder te onderzoeken wordt gewerkt met dienstencheques. Met dienstencheques is het mogelijk om gedifferentieerd met verschillen in koopkracht om te gaan. (gemeente) Iemand met onvoldoende financiële middelen, betaald minder dan iemand met voldoende koopkracht

Wat kan iemand doen met de dienstencheque ?
Bij WZSW zijn de dienstencheques te koop voor 5, 10 of 18 EU per stuk.
Na kontact met WZSW over tijd en soort dienst word een woonzorg serviceverlener ingepland. Voor een uur dienstverlening betaalt de klant met een dienstencheque. De cheque wordt voor overhandiging ondertekent. Als de klant niet tevreden is kan dat duidelijk worden gemaakt door de dienstencheque niet te overhandigen.

ONDERZOEK MIDDELS RECLAME ACTIE DIENSTENCHEQUES

Een reclame actie dienstencheques onder bewoners van de wijk maakt deel uit van een onderzoek naar ontwikkeling van de WZSW organisatie.

De reclame actie strekt zich verder uit dan de bewoners van de wijk die dienstencheques ontvangen; ze is ook gericht op management en organisatie van aanbod van diensten c.q. het functioneren van de WZSW organisatie (projectmedewerkers en woonzorgserviceverleners) en op de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van dienstencheques.

Bereik van de reclame-actie dienstencheques

1.    Bekendheid geven (promotie) aan WZS dienstverlening.
2.    Inzicht krijgen in de vraag naar WZS diensten (Onderbouwing bedrijfsplan)

  • te weten komen waarom mensen het belangrijk vinden gebruik te kunnen maken van WZS diensten
  • Aan welke diensten is behoefte
  • Willen mensen voor diensten betalen
  • Kunnen mensen diensten betalen

3.    Inzicht ontwikkelen in financiering van WZS diensten (Onderbouwing bedrijfsplan)

  • Het toepassen van dienstencheques als betaalmiddel houdt verband met onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe (mix) van betaalbare dienstverlening “in de markt zetten”Dat wil zeggen deels eigen bijdragen, deels contractfinanciering, deels bijzondere bijstand/servicerechten
  • Hoe werkt de toepassing van dienstencheques bij afnemers en WZSverleners; draagt het bij aan het bespreekbaar maken van de relatie tussen behoefte en koopkracht. Ofwel voor welke WZSdiensten willen mensen betalen ? En hebben zij daarvoor voldoende financieele middelen.

4.    Toetsen van functioneren van WZSW in de praktijk

  • Hoe kan er een adequate afstemming van vraag en aanbod plaats vinden vanuit WZSW (management)
  • Door het gebruik van dienstencheques doet WZSW ervaring op in financieel/administratief management van WZS dienstverlening.

Wilt u een overzicht van de resultaten ontvangen, stuur dan een e-mail naar: info@woonzorgservice.com