Waarom innoveren met WZSW - concept ?

Door de jarenlange ervaring met WZSW bestaat er geen twijfel over de haalbaarheid van het nieuwe concept. Integendeel. Een uitgewerkte toepassing van het concept WZSW kan een substantiële bijdrage leveren aan ontwikkeling van arbeidsmarkt en persoonlijke dienstverlening aan huis.

 

Door implementatie van het WZSW concept kunnen gemeenten samenhangend innovatief beleid ontwikkelen op de gebieden:

  • reïntegratie en scholing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • ontwikkeling van werkgelegenheid
  • initiëren van sociale participatie/activering
  • aanbod van woonzorg servicediensten in de buurt
  • vormgeving aan vermaatschappelijking
  • bevorderen van kwaliteit van leefbaarheid in de wijk / buurt
  • uitvoering van gemeentelijk integraal beleid (WMO, WWB, WSW