PRVMZ

Provinciale Raad voor volksgezondheid en maatschappelijke Zorg
Geert Grootestraat 31
5216 HV ´s-Hertogenbosch
www.prvmz.nl

PON Brabant

PON advies, onderzoek en ontwikkeling
Postbus 90123, 5000 LA Tilburg
tel. 0031 (0)13 5351535
fax 0031`(0)13 5358169
www.hetpon.nl

ZET Brabant

Stichting ZET Brabant
Bezoekadressen: Spoorlaan 460 en Statenlaan 4
Postadres: Postbus 271, 5000 AG TILBURG
Telefoon: (013) 544 14 40
Fax: (013) 544 06 05
E-mail: info(at)zet-brabant(dot)nlhttp://www.hetpon.nl

Geassocieerde samenwerkingspartners

Financiering

Agentschap SZW

Service Unit EQUAL
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
www.agentschapszw.nl


VROM

Postbus 30943, IPC 230
2500 GX Den Haag
www.vrom.nlOC&W

PON

PON advies, onderzoek en ontwikkeling
Postbus 90123, 5000 LA Tilburg
tel. 0031 (0)13 5351535
fax 0031`(0)13 5358169
www.ponbrabant.nl
www.socialeatlasbrabant.nl


VWS

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ´s-Hertogenbosch
www.brabant.nlZorgkantoor Midden-Brabant

Spoorlaan 396
Postbus 492
5000 AL Tilburg
CZ Zorgverzekeraar

Ringbaan West 236
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
www.cz.nlOnderwijs

ROC Midden Brabant

Wandelboslaan 28-30
5042 PD Tilburg
www.roc.nl


Europese ontwikkelings partners

België

vzw Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen
welzijnsconsortium@village.uunet.be

 

 

 

 

Oostenrijk

Styrian Service
verein@bigbruck.at

 

 

 

 

Finland

Hoivayrittäjyys
Ristijärven kunta
reijo.fredriksson@ristijarvi.fi