Gemeente Dongen

Gemeente Dongen is initiatiefnemer van het project WZSW omdat zij het belangrijk vindt dat deze nieuwe vorm van dienstverlening voor de inwoners van Dongen tot stand komt. Daarnaast biedt het project kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

 

DWV Woningcorporatie

DWV Woningcorporatie wil graag investeren in maatschappelijke voorzieningen, die het wonen in Dongen ten goede komen. Omdat het project mede als doel heeft de leefbaarheid te bevorderen, heeft de DWV woningcorporatie in het project geïnvesteerd onder andere door afname van dienstencheques voor haar huurders.

 

 

De Volckaert

Voor stichting de Volckaert is de instroom van nieuwe medewerkers in de zorg belangrijk. Deelnemers aan het project kunnen bij de Volckaert op verschillende afdelingen werkervaring op doen.

 

 

Stichting Richting

Stichting Richting draagt bij aan het project door het leveren van expertise en ondersteuning op het gebied van vrijwilligers en leefbaarheid. De stichting ondersteunt op dit laatste terrein de acht dorps- en wijkraden.

 

 

Stichting Welzijn Ouderen

Tijdens de projectperiode werkt de klussendienst van de Stichting Welzijn Ouderen samen met WZSW. Daarnaast mag WZSW gebruik maken van het netwerk van deze stichting.

 

 

Thebe

De dienstverlening van WZSW sluit aan bij het takenpakket van de thuiszorg. Thebe hoopt via het project nieuwe medewerkers te werven. Om die reden ondersteunt zij het project middels het leveren van werkervaringsplekken. Daarnaast levert  Thebe een bijdrage door huisvesting beschikbaar te stellen.

 

 

Woningstichting Slagenland Wonen

Woningstichting Slagenland Wonen ziet WZSW als mogelijkheid om extra service te verlenen aan haar huurders. Voor dit doel en vanwege ideële motieven heeft de woningstichting dienstencheques afgenomen.

 

 

Rabobank

De Rabobank onderschrijft de doelstellingen van het project en heeft daarom financiële steun geleverd aan het project.

 

 

 

 

 

PRVMZ

De PRVMZ levert haar deskundigheid bij het inbedden van het beroep en de opleiding woonzorgservice-verlener in het werkveld en de samenleving.