Projectrealisatie

De uitvoering van WZSW projecten vind plaats onder verantwoordelijkheid van een lokaal projectleider ondersteund door een gemeentelijk beleidsmedewerker

Bij implementatie van WZSW wordt in beginsel samengewerkt in een project meet een aantal andere regionale gemeenten. De samenwerking met deze gemeenten gebeurt o.l.v. een regionaal projectleider

Voor de periode 2008 2010 wordt het projectplan “Meedoen loont” uitgevoerd waarbij alle gemeenten in de provincie Noord Brabant in aanmerking komen voor ondersteuning bij implementatie van het concept