Recombineren met WZSW

WZSW is gericht op het terugdringen van het tekort aan arbeidskrachten door ontwikkeling van een toegankelijk aanbod van woon, zorg en welzijnsdiensten op wijkniveau. Als mensen met een beperking een beroep kunnen doen op ondersteuning middels nieuwe woon, zorg welzijnsdiensten kunnen zij langer zelfstandig wonen in hun thuissituatie en zal de vraag naar institutionele zorg afnemen.

WZSW moet een oplossing bieden voor de grote behoefte/noodzaak aan ondersteuning bij wonen en zorg in de directe woonomgeving
Bewoners van de wijk worden betrokken bij het realiseren van nieuwe servicediensten; enerzijds als woonzorg consumenten, anderzijds als woonzorg service verleners. Dat gebeurt in samenwerking met en aanvullend op bestaande woonzorg dienstverleningsorganisaties in de wijk.

Bij de uitvoering van WZSW ligt het accent op toeleiding en ontwikkeling van nieuwe arbeidskrachten in de wijk: nieuwe woonzorg diensten kunnen worden geleverd door mensen zonder werk die in de wijk wonen, mits zij hierbij ondersteund worden.

Login