Werk maken met WZSW

Ontwikkelen van arbeidspotentieel.

  1. Aanpassen van werkaanbod aan individuele mogelijkheden.
  2. Ondersteuning op maat bij ontwikkeling van individuele capaciteiten.
  3. Ontwikkelen van methodieken en instrumenten om te werven, op te leiden en passend werk te maken.


Ontwikkelen van nieuwe diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

  1. Uittesten van nieuwe woon zorg en welzijnsdiensten op maat
  2. Ontwikkelen van nieuwe functies in de woon zorg en welzijns dienstverlening.


Wijkgerichte samenwerking

  1. Bevorderen van sociale cohesie bij de ontwikkeling van nieuwe woon, zorg en welzijnsdiensten.
  2. Diensten (werk) creƫren in eigen omgeving op basis van bestaande relatienetwerken in de buurt.
  3. Verankeren van het nieuwe woon zorgaanbod en aanbod van arbeid. (sociale infrastructuur)


Ontwikkeling van arbeidspotentieel

WZSW slaagt alleen als de samenwerkenden organisaties zich bewust zijn van het belang om het aanbod van diensten af te stemmen op de behoeftes in de wijk.  WZSW moet het accent leggen op toeleiding en ontwikkeling van nieuwe arbeidskrachten. Dat gebeurt door onorthodoxe manieren van werven, leren, werken en toeleiden. Door aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven en netwerken in de wijk wordt op een dynamisch proces ingezet. Een proces wat mensen mobiliseert om structureel zorg en arbeid in de wijk te ontwikkelen. Een dergelijke aanpak moet ook een bijdrage leveren aan duurzaam samenleven in de wijk: mensen die elkaar ondersteunen en activeren afgestemd op de wensen en behoeftes van de direct belanghebbenden.


Ontwikkelen van nieuwe diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
WZSW moet een oplossing bieden voor de vraag naar ondersteuning bij wonen en zorg in de directe woonomgeving. Nieuwe woonzorgservice diensten zijn gericht op het aanvullen van traditionele burenhulp en ondersteuning van zelfzorg. Ook de versterking van sociale netwerken binnen de woonomgeving maakt een belangrijk deel uit van het bevorderen van zelfstandig wonen. Het gaat daarbij om ondersteuning die verband houd met kwaliteit van leefbaarheid, veiligheid, zorg, onderhoud, etc. Door samenwerking van woningcorporaties, Zorginstellingen, Dienstenorganisaties, Bewoners en Gemeente kan worden gewerkt aan versterking van bestaande sociale infrastructuur van de wijk.


Wijkgerichte samenwerking
Gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders hebben er belang bij om samen met bewoners, servicediensten te ontwikkelen, die bestaan uit een toegankelijk aanbod van woon, zorg en welzijnsdiensten, waaruit de zelfstandig wonende burger keuzes kan maken naar eigen maat en behoefte. Wil er sprake zijn van klantgerichte dienstverlening op maat dan moeten de nieuw te ontwikkelen servicediensten betrekking hebben op uiteenlopende aspecten van maatschappelijke zorg zoals die onder andere in de Wmo worden genoemd