Doelgroepen

1. Uitkeringsgerechtigden

Uitkeringsgerechtigden die graag met mensen omgaan en hun ambities willen verkennen of betaald werk willen verrichten op het terrein van wonen, zorg en welzijnsdienstverlening. Aan hen wordt een reïntegratietraject aangeboden en een opleiding tot Woonzorg serviceverlener.

 

2. Consumenten van woonzorg servicediensten

Buurt / wijkbewoners met een beperking die een beroep moeten doen op ondersteuning op het terrein van wonen zorg en welzijn om zelfstandig te kunnen wonen. (consumenten van woon zorg welzijnsdiensten).

 

3. Lokale aanbieders van woon, zorg en welzijnsdiensten

Thuiszorginstelling, woningcorporatie, Verpleeg- en verzorgingshuizen,

vrijwilligers/mantelzorgorganisatie, gemeentelijke diensten, welzijnswerk.

 

4. Regionale samenwerkingspartners

De samenwerkende gemeenten, sociale werkvoorziening, Regionale Opleidingscentra.

 

5. Kleine en middelgrote gemeenten in Nederland