Bedrijfsvoering

De dienstencheques spelen een essentiële rol in de dienstverlening door het WZSW leerwerkdienstenbedrijf. Er is dus sprake van betaalde dienstverlening, voor 1 uur dienstverlening wordt een kostprijs van €15 gerekend.

De feitelijke kostprijs wordt alleen direct aan die afnemers doorberekend die over  voldoende inkomsten beschikken. In de praktijk is dat voor de beoogde afnemersdoelgroep zelden het geval. Daarom wordt gewerkt met gedifferentieerde tarieven. 

Voor de bedrijfsvoering van het lwdb zijn twee zaken van belang:


  1. Cheques die verspreid zijn en vervolgens worden ingewisseld moeten financieel gedekt zijn.
  2. Het verspreiden van cheques brengt verplichtingen met zich mee; verspreid daarom niet meer cheques dan in uren dienstverlening feitelijk kan worden aangeboden.

 

Inkomsten

Dienstencheques vormen dus een belangrijke bron van inkomsten, voor de bedrijfvoering is het niet van belang wie ze feitelijk betaalt, als ze maar gedekt zijn.

Naast de dienstencheques vormen de trajecten een belangrijke bron van inkomsten. Aan elke persoon die vanuit WWB/WSW of Wi door WZSW ‘in traject’ wordt genomen hangt een budget om de geboden werkervaring en begeleiding te vergoeden. Tarieven worden per traject vastgesteld en begroot.

Zeker in de startfase van een LWDB is subsidie uit lokale, provinciale of landelijke bronnen nodig om het bedrijf van de grond te tillen en geleidelijk te laten groeien tot een zelfstandig functionerend bedrijf.

 

De modelbegroting voor een lwdb geeft globaal inzage in kostensoorten en (mogelijke) inkomsten.

 

Gegevensregistratie en administratie

Voor de bedrijfsvoering en verantwoording is een gedegen administratie noodzakelijk. Daarvoor werd tijdens het IPW project speciale WZSW bedrijfssoftware ontwikkeld.

 

Prestaties en verantwoording

In hun projectplannen leggen projectleiders projectdoelen vast. De concrete resultaten kunnen doorlopend op de locale site worden weergegeven door de lokale projectleider

 Het laten betalen voor diensten essentieel bleek voor zowel klant als dienstverlener. De klant kan ermee laten zien dat hij/ zij tevreden is (of niet) en de dienstverlener ziet dat er voor zijn/ haar werk betaald wordt”