Innoveren en Implementeren

Werken met het WZSW-concept betekent werken aan de realisatie van een leerwerkdienstenbedrijf (LWDB) op wijkniveau. HeT LWDB is dus een onderneming gebaseerd op een bedrijfsconcept. Een plek waar mensen werken, waar geld om gaat, waar vraag en aanbod aan diensten worden  gekoppeld. Met de kenmerken die voor een onderneming gangbaar zijn (ondernemingsplan, sluitende exploitatie, medewerkers en klanten).

Het WZSW schept een kader voor het op een creatieve manier realiseren van een bedrijf waarin dienst verlenen gekoppeld wordt aan leren en werken op wijkniveau. In de formule van het LWDB worden verschillende doelen en belangen gecombineerd.

Daarin schuilt de innovatieve waarde van het WSZW-concept.

Zowel in de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase dringen zich steeds vragen op die om concrete antwoorden vragen. Partnerorganisaties uit de sfeer van gemeenten, thuishulp, welzijnswerk, vrijwillige dienstverlening worden uitgenodigd tot samenwerking om het bedrijfsconcept in de wijk mee vorm te geven. Gemeenten worden gestimuleerd om intern meer samenwerking en afstemming te realiseren rond de diverse participatiewetten door het zoeken naar concrete oplossingen voor financieringsvragen rond WZSW (bijvoorbeeld combinaties van WMO en re├»ntegratiefondsen).  Of door  de selectie en toerusting van uitkeringsgerechtigden die voldoen aan criteria voor toekomstige WZSW-dienstverleners. Het project nodigt uit om de grenzen op te zoeken wat betreft financiering, wetgeving en doelgroepen en voortvarend aan de slag gaan zonder oeverloos gepraat over wat en hoe.

Op de projectleiders rust de taak het WZSW-bedrijf te implementeren en tegelijkertijd oog te blijven houden voor de innovatieve kracht en waarde van WZSW. Dat betekent ook steeds vanuit de praktijk terugkeren naar de kaders en jezelf afvragen: wat zijn de kaders, de doelen, welke eisen stellen we, en op basis daarvan beslissingen nemen.

Met het ontwikkelen van het WZSW-bedrijf  is steeds sprake van specifieke omstandigheden, van couleur local met zijn eigen beperkingen en mogelijkheden. Dat betekent dat er in de praktijk ook sprake is van veel variatie in de organisatie en werkwijze van het lwdb.

De implementatie en doorontwikkeling van WZSW is een voortdurend leerproces dat tijd vergt en ruimte om nieuwe wegen te zoeken; afgestemd op lokale omstandigheden.

WSZW implementeren is synoniem met innovleren