Ontwikkeling projectplan

Het projectplan beschrijft de organisatie en  werkwijze van een lokaal leerwerkdienstenbedrijf LWDB. Het projectplan groeit geleidelijk aan en het uiteindelijk resultaat is gebaseerd op een uitgebreid oriëntatietraject waarvoor ongeveer drie maanden de tijd genomen moet worden. Door bestudering van beschikbare rapporten, maar vooral door gesprekken met lokale partijen wordt duidelijk:

·       Welke behoeften aan dienstverlening er bestaan bij de doelgroep.

·       Welke organisaties  van belang zijn om mee samen te werken in de dienstverlening.

·       Met welke organisaties daadwerkelijk samengewerkt kan worden en onder welke condities.

·       Welk arbeidspotentieel voorhanden is.

·       In welke wijk, buurt of dorp het LWDB zijn diensten gaat aanbieden.

·       Hoe het LWDB georganiseerd en gefinancierd gaat worden, kortom een sluitende begroting.

 

Het concept WZSW biedt een kader voor lokale projectplannen, uiteindelijk worden die echter ook ingevuld in samenspraak met partners, rekeninghoudend met specifieke omstandigheden.

Kortom: De implementatie van het WZSW-concept is maatwerk!

“‘Sommige partners hebben zo hun eigen ideeën over hoe WZSW in te vullen. Ik merk dat ik me in de eerste gesprekken nog laat leiden door mijn eigen invulling maar als ik het eenmaal laat bezinken ... blijkt dat er goede aanvullingen gegeven worden waardoor ik mijn eigen invulling wat bijstuur ten goede van het project. Het draait dus vooral om het open staan voor, ten gunste van …” (citaat projectleider)

Van de projectleiders wordt veel gevergd in termen van overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Projectleiders rapporteren aanvankelijk wisselende reacties; variërend van enthousiasme over het concept tot uitgesproken scepsis.

De ervaring leert dat de samenwerking met partners vooral in de praktijk vorm en inhoud moet krijgen. De samenwerkingsovereenkomst fungeert als kader, de praktijk als toetssteen en uiteindelijk ook als enig middel dat partners in de wijk kan overtuigen van de meerwaarde van WZSW.

“‘Ben na veel lezen gewoon begonnen met schrijven, het is op het moment een werkdocument waar nog wel veel in gestreept zal worden” (citaat projectleider)