Profiel projectleider

De lokale projectleider is de spil van het WZSW innovatie en implementatie project.

Hij/zij is de pionier die op verschillende niveaus moet kunnen acteren en verschillende rollen moet kunnen vervullen:

Aan de lokale projectleider worden hoge eisen gesteld.  In de verschillende fases van het implementatieproces treden daarbij andere vaardigheden op de voorgrond. Belangrijkste vereiste is de noodzaak om te beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Nu het raamwerk van het project klaar is kan gestart worden met het voorbereiden op de uitvoeringsfase.  De functie is erg breed en dat maakt het juist ook leuk. Aan de andere kant ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor alles en dat is gezien het aantal werkuren soms ook erg veel. Alles moet geregeld worden:locatie optuigen, pr, ict, administratie, contacten onderhouden met partners, website, trajectbegeleiding, ontwikkeling formulieren, planning, intakes dienstaanvragers, in allerlei groepen je verhaal houden”.(citaat projectleider)

Juist omdat van de projectleiders veel gevraagd wordt is een assessment  voor aanstelling wenselijk. Het assessment kan een rol spelen in het selectieproces, maar ook gebruikt worden voor het vaststellen van wenselijke of noodzakelijke vormen van ondersteuning.

Voor de startfase van 18 maanden kan als vuistregel gelden dat een aanstelling van 24 uur per week noodzakelijk is om alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Eventuele meer- of minderuren houden verband met specifieke omstandigheden als de omvang van het werkgebied, combinaties van implementatietrajecten.

Wanneer het LWDB eenmaal draait, beschikt over dienstverleners en –vragers, ontstaat steeds meer behoefte aan praktische coördinatie en/of coaching van de medewerkers. Projectleiders voorzien in die behoefte door voor specifieke taken binnen het LWDB  medewerkers te zoeken en aan te stellen, al of niet op betaalde basis.

 

Op basis van de ervaringen in Tilburg en Midden Brabant is een profiel van de lokale projectleider geformuleerd, afgestemd op de pioniersfase van de eerste 18 maanden.