Markt Persoonlijke Dienstverlening en WZSW

24 november 2010

 

"In 2009 is de regering in de motie Van Hijum gevraagd geld beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van twee pilots op het terrein van persoonlijke dienstverlening: Wonen, Zorg en Service in de Wijk (WZSW) en Servicecentrum Te Plak."

 

 "Als een organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag wil helpen, dan vergt het begeleiden van deze mensen capaciteit, waardoor het uurtarief voor de klant/afnemer van de dienstverlening hoger wordt. Dit hogere tarief verdraagt zich niet met een tweede sociale doelstelling (naast re-integratie), als het aanbieden van diensten aan huishoudens met een laag inkomen. "

 

"Wel heb ik beide projecten professioneel advies aangeboden. Ik wil ze hiermee stimuleren om de in het onderzoek naar voren gekomen succesfactoren toe te passen"

 

De minister vn sociale zaenn werkgelegenheid,

 

H..J. Kamp

 

2010_10_24_brief_minister_Kamp_aan_2e_kamer.pdf

 

In het rapport: van mens tot mens, doet de Raad voor Beleid (RvB) verslag van onderzoek naar de ontwikkeling Markt voor Persoonlijke Dienstverlening.

Minister Donner gaf daarvoor opdracht naar aanleiding van de 2e kamer motie waarin verzocht werd om het WZSW concept verder tot ontwikkeling te brengen

 

 

2010_11_02__Van_mens_tot_mens.pdf

2010_04_06_Brief_min_Donner_aan_2e_kamer.pdf

2010_03_24_brief_min_klink_aan_kamer_P.pdf

2009_10_12__brief_staatssec_a_2e_kamer_P_7.pdf

2009_06_17_motie_2e_kamer_persoonlijke_dienstverlening_MPD.pdf

2009_06_17_toelichting_motie_2e_kamer_MPD.doc

 

Bespreking van het plan "Markt Persoonlijke Dientsverlening", wat op verzoek van de 3 tweede kamerleden werd opgesteld i.o.v. de Gemeente Tilburg, resulterde in een kamerbreed aangenomen motie waarin verzocht werd een experiment uit te voeren in Tilburg en Eindhoven. 

 

Plan_Experiment_Markt_persoonlijke_Dienstverlening.doc

 

27 Maart 2009  brachten 3 tweede kamerleden , Van Huijm, Spekman en Ortega, een werkbezoek aan WZSW Tilburg.

De aanleiding voor dit bezoek was de politieke discussie over adviezen van de Raad voor Werk en Inkomen om een markt voor persoonlijke dienstverlening tot ontwikkeling te brengen. Deze  diensten komen grotendeels overeen met de activiteiten die binnen het concept Woonzorgservice in de wijk (WZSW) worden uitgevoerd.

De eerste contacten van de RWI met WZSW dateren van 2006

 

 

verslag_Werkbezoek_kamerleden_27_maart_2009.doc

 

Goed voorbeeld doet goed volgen … WWB & WMO in Tilburg  

In mei 2006  informeert de staatsecretaris van Socale Zaken en Werkgelegenheid,  H.A.L. van Hoof gemeenten over relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen.

 

"Dit keer: het succesvolle project wonen, zorg en service in de wijk (WZSW) uit Tilburg-Noord. In het project verlenen werkzoekenden concrete hulp aan ouderen en mensen met beperkingen. Daardoor doen zij werkervaring op en kunnen de klanten langer zelfstandig blijven wonen.

"Het project is een landelijk toonaangevend voorbeeld van creatief omgaan met de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, aldus wethouder Mevis van Tilburg. Maar ook de ouderen en gehandicapten, de samenwerkingspartners én de werkzoekenden zijn enthousiast. Lees meer in bijlage"

 

 

Min_SZW_verzamelbrief_aan_gemeenten.doc

Goed_voorbeeld_doet_goed_volgen.doc