Werkconferentie 'Meedoen Loont'

Hieronder vindt u informatie over de werkconferentie 'Meedoen Loont' met als inhoud sociale innovatie vanuit gemeentelijk perspectief met Wonen, Zorg en Service in de Wijk (WZSW).

 

Deze vond plaats op 19 juni 2008 in het Willem II Stadion in Tilburg

 

Tien midden Brabantse gemeenten nodigen u uit om uw voordeel te doen met ervaringen die zij hebben opgedaan met het IPW project “Vraag om de hoek, zorg om de hoek”. De volgende onderdelen komen daarbij aan bod:

1.     Sociale innovatie met WZSW vanuit gemeentelijk perspectief 

WZSW legt verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen binnen gemeenten. Implementatie in de praktijk gebeurt op basis van bestaande infrastructuur en in samenhang met de lokale partijen die al actief zijn op de betreffende terreinen, zoals thuiszorg- en vrijwilligersorganisaties, re-integratiebedrijven, scholingsinstellingen en SW-bedrijven. Door goed samen te werken en gebruik te maken van de reeds aanwezige kennis en ervaring wordt optimaal rendement uit het project gehaald.

 

2. Bespreking van resultaten lokale WZSW projecten in 10 midden Brabantse gemeenten

Deelnemers aan de workshops krijgen een informatie over de ins en outs, kansen en valkuilen en een haalbare aanpak voor innovatie met Woon Zorg en Service in de Wijk.

 

3. Bespreking resultaten TNO onderzoek naar maatschappelijk meerwaarde van innoveren met WZSW concept

De gedachte achter het WZSW - concept is om de vraag naar deze ‘woonzorgservice diensten’ te vertalen in werkgelegenheid, en het bevorderen van participatie in de samenleving.  Door de ervaring met dienstverlening, die mensen opdoen binnen WZSW, te combineren met passende competentieontwikkeling, worden zij sociaal en maatschappelijk geactiveerd en worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Heeft deze nieuwe aanpak toegevoegde waarde?
Op deze vraag geeft een TNO onderzoek van de afgelopen maanden antwoord.

 

4. Naar een praktische aanpak voor samenhangend en sociaal lokaal beleid

Deelnemers aan de conferentie krijgen een beeld van een haalbare aanpak om sociale innovatie vorm en inhoud te geven.

 

De conferentie was een groot succes. Het gepresenteerde TNO Rapport kunt u aanvragen via onderstaand formulier. Voor verder informatie verwijs ik u naar deze pagina.

Lees hier de uitnodiging nog eens na...

  TNO Onderzoek Waar Zit Sociale Waarde

  In de loop van het regionale project is TNO ingeschakeld om het maatschappelijk rendement van het project te meten. Dit omdat het gevoel leefde dat er nog veel meer resultaten geboekt werden dan alleen de geregistreerde uren dienstverlening en de gestarte trajecten. Ook in Dongen merkte ik dat er nieuwe contacten ontstaan tussen mensen, nieuwe dwarsverbindingen in de samenleving tussen mensen die anders nooit met elkaar in contact kwamen en de sociale cohesie wordt versterkt.


  TNO is ingezet om deze inzichten meetbaar te maken middels vele persoonlijke interviews met projectleiders, stuurgroepleden, wethouders en partners. Daarna hebben er groepsbijeenkomsten plaats gevonden met gelijksoortige organisaties. De resultaten worden tijdens de slotconferentie openbaar gemaakt. 

   

   

  De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met Odyssee en PRVMZ

  Kijk hier voor de lokale werkbezoeken bij een van de 10 gemeentes