Tilburg WMO in de wijk

WZSW is inmiddels bestendig ingebed in het voorzieningenpakket van de gemeente Tilburg

WZSW (Wonen, zorg en Service in de Wijk) is de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip in Tilburg. De voorziening dient meerdere doelen en wordt uit verschillende bronnen gefinancierd.

WZSW biedt tegen een sterk gereduceerd tarief persoonlijke dienstverlening aan Tilburgers boven de 65 jaar en aan Tilburgers met een beperking. Dit is de Wmo doelgroep.

De diensten, uiteenlopend van een tuinklus tot het opruimen van de zolder en het uitvoeren van huishoudelijke taken, worden ingekocht met zogeheten dienstencheques.

De dienstverlening wordt voor een groot gedeelte uitgevoerd door uitkeringsgerechtigden die de stap willen maken naar betaald werk, gesubsidieerd werk of vrijwilligerswerk.

WZSW heeft tot en met 2008 een projectstatus gehad. Per 1 januari 2009 is WZSW officieel een BV, die tot de holding van Thebe behoort.

Momenteel wordt WZSW gefinancierd uit Wmo, Armoede en reintegratiegelden.

Voor 2009 is een gecombineerd contract reintegratie en diensten via sociale zaken gemaakt

 

Lees meer........

 

  

2010_09_01__subsidiecontract_wonen_zorg_en_service_in_de_wijk.pdf

2010_09_21_college_besluit_WZSW.doc

 

 

Financiele meerwaarde van WZSW

Persbericht     5 november 2010

 

 

 

 

De Tilburgse aanpak om persoonlijke dienstverlening te organiseren verdient zich dubbel en dwars terug. Dat blijkt uit recent onderzoek van bureau RADAR, in opdracht van het ministerie van VWS.

  

Elke geïnvesteerde euro in de aanpak Wonen, Zorg en Service in de Wijk blijkt een maatschappelijk rendement te hebben van 3,94 euro.

 

Lees verder....

 

 

2010_11_05_Persbericht.doc

 

 

 

In de pilotwijk Stokhasselt is de verbreding van WZSW het startpunt

Verbinden van WWB en Wmo

Wij zoeken meer dan voorheen naar creatieve verbindingen.

Zo kunnen mensen in de bijstand die niet direct naar betaald werk toe geleid kunnen worden, ook starten in een werkomgeving waarin zij klussen in de vorm van persoonlijke dienstverlening, of informele zorg verlenen bij zorgvragers in de wijk.

Een vorm hiervan bestaat al in Tilburg, dat is Woonzorgservice in de Wijk

(WZSW).

 

 

2010_10_11_Raadbesluit_project_Wmo_in_de_wijk_WZSW_p_6_8_.pdf