“Meedoen loont” Brabant maakt werk van sociale innovatie met WZSW

De Provincie Noord-Brabant wil de doorontwikkeling en implementatie van dit Wonen Zorg en Service in de Wijk-concept Brabant-breed ondersteunen.  Dit past in haar beleidskader Participatie en maatschappelijke Ontwikkeling. Lees meer Koepelnota samen leven (klik hier).

 

WZSW wordt  vooral gezien als een innovatief instrument voor de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid door gemeenten en organisaties in het veld. Innovatie vanuit de basis van participatie en dienstverlening.Voor de begeleiding  van de implementatietrajecten zijn PON en Stichting Zet ingeschakeld.


Voor meer informatie: PON-Brabant; Kees Nauta (k.nauta(at)ponbrabant(dot)nl) en ZET-Brabant; Yvonne Thomassen (ythomassen(at)zet-brabant(dot)nl).

 

Voor informatie buiten Noord-Brabant kunt u terecht bij Odyssee; Marina van Casteren (m.v.casteren(at)odyssee-groep(dot)nl).

Brochure 'Meedoen Loont'

  WZSW in uw gemeente

  Voor kort en bondige informatie over het project WZSW. lees "WZSW in een nootdop (88k Word-document)" Verder kunt u binnen het PRVMZ Innovatienetwerk alle achtergrondinformatie vinden.

   

  Ondersteuning

  Als u kiest voor de samenwerking met WZSW dan kiest u voor professionaliteit. Deze ondersteunen wij niet alleen door onze advies-partners PON, Zet en Odyssee, maar ook met een compleet pakket aan hulpmiddelen.

  Deze middelen zijn te verdelen in:

  • Digitale ondersteuning met een lokale WZSW Website en e-mail adressen, een besloten werkplaats voor medewerkers aan het project en een forum voor alle vragen, opmerkingen en oplossingen.
  • Communicatie: er is al een compleet pakket communicatiemiddelen klaar waar u gebruik van kunt maken. Dit pakket bestaat uit de lokale website met e-mail adressen, folders, posters, kleding, huisstijl, fietstassen, deurbordjes. Deze worden ook naar uw wensen aangepast.
  • Automatisering: WZSW heeft veel geld en tijd geïnvesteerd in het automatiseren van de bedrijfsprocessen. De project-uitvoerenden hebben zo hulp in het bijhouden van alle gegevens, het plannen van diensten en het volgen van trajecten. Deze automatisering heeft daarbij ook een complete financiele afhandeling.


  Kijk hier voor een presentatie van deze middelen

   

  Brief van Ministerie Sociale Zaken en Wetenschappen

  Schrijven van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van juni 2006 waarin aangegeven wordt het Project Tilburg als voorbeeld te stellen als onderdeel van de gemeentelijke invoering wet WMO.