WZSW Oosterhout

Informatie over WZSW project 2007 - 2011

2011_06_01_antwoorden_schriftelijke_vragen_GL_over_WZSW.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 april heeft het College van B&W een brief aan de gemeenteraad gestuurd over het onmiddellijk stopzetten van het project Wonen, Zorg en Service in de Wijk (WZSW). Een project wat volgens het College als hoofddoel had om mensen die op dit moment een uitkering hebben nuttige bezigheden aan te bieden, ze werkervaring op te laten doen en ze uiteindelijk weer een plek op de arbeidsmarkt te laten krijgen. Doordat mensen via dienstencheques van het WZSW project gebruik konden maken, was een andere doelstelling om mensen langer zelfstandig te laten wonen en mee te laten doen aan de samenleving.

 

De stopzettng is voor de groen links fratie van de gemeenteraad aanleiding tot het stellen van vagen die u hieronder kunt lezen.

 

2011_05_10_schriftelijke_vragen_GL_over_WZSW.pdf