Leerprakticum Flexus 2002

INFORMATIE LEERPRACTICUM FLEXUS 21 MAART 2002

 

 

 

Het leerpracticum vindt plaats met 12 teams bestaande uit elk 10  personen 

 

Elk team gaat dieper in op van onderstaande zes thema‚Äôs, die werden vastgesteld op basis van het Flexus beleidsplan.

                                                          *                                  

 • participatie
 • emancipatie
 • normalisatie
 • activeren
 • transparantie
 • binding en verbondenheid

                                                     *

Elk team wordt begeleid door een leercoach.

Deze is bekend met de werkwijze en treedt op als gespreksleider

Er worden twee keer vier vragen besproken en twee keer een actie vastgesteld (twee keer 1 uur)

                                                            *

DIALOOGRONDE

 • De leercoach nodigt een deelnemer uit om een kaart uit een van de vier vakken te kiezen en deze duidelijk voor te lezen (de speler)
 • Alle deelnemers schrijven hun associatie op, die zij hebben bij het horen van de vraag (niet de vraag opschrijven)
 • Na drie ca. drie minuten reikt de leercoach reikt elke deelnemer een werkblad aan waarop de vraag.
 • Eerst leest de speler leest zijn/haar eigen associatie op de vraag duidelijk voor.
 • De speler gaat vervolgens als het ware onderzoeken wat andere gedachten zijn die deelnemers hebben bij de vraag en nodigt een deelnemer uit zijn/haar associatie voor te lezen en toe te lichten.
 • Waar nodig stimuleert de leercaoch de dialoog
 • Het is belangrijk om niet in discussie te geraken, maar proberen te begrijpen/achterhalen wat het andere antwoord betekent.
 • De speler mag vervolgens twee of meer deelnemers uitnodigen afhankelijk van het totaal (tijds)verloop
 • Alle deelnemers kunnen tijdens dialoog eigen aantekeningen maken en zo betrokkenheid bij het onderwerp vast leggen

(Reflecteren: Denken als praten met jezelf via gedachten van de ander)

 • De speler nodigt een andere deelnemer uit een kaart te nemen uit een ander vak
 • Na bespreking van vier vragen telkens uit een ander vak, vindt de actie ronde plaats.

                                                            *

ACTIERONDE

 • De leercoach nodigt ieder uit op te schrijven wat er in de komende periode volgens hem/haar zou moeten (en kunnen) gebeuren binnen eigen werksituatie.
 • De actie moet verband houden met het besprokene
 • Vervolgens nodigt de spelleider vijf deelnemers uit hun actie voor te lezen
 • De spelleider stelt in overleg met de deelnemers 1 (de meest gewenste) actie vast.

 

 

 

Werkvorm_6_thema__s_2_x_6_team_van_10_personen.ppt