Innoveren in de zorg


Uitgangspunten voor toekomstige zorg  (prof. J. Rotmans)

mensgericht

heelheid van de mens als uitgangspunt

eigen leefomgeving staat centraal: weer in contact met elkaar

kleinschalig; regie in eigen handen

zorg is leven; zelf- en samenredzaamheid centraal

economisch volhoudbaar

zorg is een maatschappelijke dienstverlening; zorg levert de samenleving op

gezondheid schept waarde; preventie loont

eigen budget en eigen register

maatschappelijke zorgondernemingen

van behandelaar naar persoonlijk adviseur

maatschappelijk ingebed

gezonde samenleving als basis; zorg verweven met rest van samenleving

zorgzaamheid is levenshouding van iedereen;  zorg = welzijn = sport = arbeid = leefstijl

zorg ondersteunt je eigen micro-systeem om je heen

zorg biedt tussen micro- en macrosysteem