Innoveren en leren

Door Prof. J. Boonstra  http://www.jaapboonstra.nl/

 

Inleiding

 

Innovatie is een actueel onderwerp. Nadat bedrijven jarenlang hebben gewerkt aan kwaliteitsverbetering en flexibilisering, lijkt het in onze huidige kennismaatschappij nu vooral te gaan om innovatieve kracht.

Vaak wordt bij innovatie gedacht aan technologische innovatie of productinnovatie. Bij deze vormen van innovatie komt het aan op samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Innoveren betekent samenwerken over grenzen van eigen afdelingen en over eigen disciplinegrenzen durven kijken. Veel productinnovatie vindt steeds meer plaats tussen organisaties.

Een systeem innovatie grijpt in op de strategie van een bedrijf, de maatschappelijke betekenis en de wijze waarop vernieuwingsprocessen kunnen worden georganiseerd.

 

Innoveren wordt dan lerend vernieuwen waar betrokkenen met elkaar op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden.

 

 

Onderstaande bijdrage gaat dieper in op manieren om innovatie te organiseren.