Social Return On Investment SROI WZSW Tilburg

 

In opdracht van VWS deed Radaradvies onderzoek naar het rendement van maatschappelijke investeringen middels de SROI methodiek

 

 

Een SROI-analyse moet inzicht geven in:

 

1. Het economische en sociale rendement voor de doelgroep

Daarbij kan men denken aan effecten als meer zorg op maat, meer ervaren kwaliteit van het leven en een groter geluksgevoel doordat cliënten makkelijker toegang krijgen tot bijvoorbeeld informele en/of formele zorg.

 

2. Het economische en sociale rendement voor de belanghebbenden

bijvoorbeeld : een efficiëntere toeleiding naar professionele zorg en meer zorg en sociale controle tussen bewoners. Met als resultaat bijvoorbeeld: minder overlast en vervuiling en een verminderde aanspraak op professionele zorg, waardoor er minder aanspraak op de AWBZ wordt gedaan.

 

3. Sturen op resultaten

Gemeenten krijgen zicht op hoe het maatschappelijk rendement van een interventie, project of aanpak te verhogen door nuttige (management) informatie.  De analyse biedt handvatten voor nieuwe beleidsontwikkeling en uitvoeringsvoorstellen.

  

Het rapport “Hulp bij huishouden en begeleidng”geeft de resultaten weer van SROI-metingen, die werden uitgevoerd voor een 7 tal projecten waaronder

Wonen Zorg en Service in de Wijk.

 

2010_05_01__SROI_hulp_bij_het_huishouden.pdf