Dienstverlening bij mensen thuis

De komende jaren wordt in de zorg- en welzijnssector een forse toename van het aantal zorgvragers verwacht, terwijl de overheid in verhouding niet meer middelen aan zorgverlening kan besteden. Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, worden er steeds meer en andere ondersteunende diensten bij mensen thuis verleend. De woonzorgserviceverlening is zo’n nieuwe vorm van dienstverlening. Een dienst die gericht is op de kwaliteit van wonen en welzijn van ouderen en mensen met een functionele beperking. Deze vorm van dienstverlening vraagt professioneel opgeleide mensen: de woonzorgserviceverleners.

 

De woonzorgserviceverlener verleent diensten waarmee de kwaliteit van zelfstandig leven en wonen van ouderen en mensen met een functionele beperking kan worden gewaarborgd of verbeterd. Dat kan door ondersteuning bij dagelijkse bezigheden, huishoudelijke taken en klusjes, maar ook door bijvoorbeeld begeleiding bij artsenbezoek of toezicht op de veiligheid. Kortom ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Download brochure Woonzorg Serviceverlener