Competentiegericht onderwijs

Het onderwijs programma is competentie gericht, dat wil zeggen:

 • je leert omdat jezelf iets wilt,
 • iets weten wordt interessant als je er iets mee kunt doen,
 • je laat zien dat je op het juiste moment over de juiste beroepsvaardigheden beschikt.

     
Tijdens je opleiding lopen de volgende punten als een rode draad door het onderwijsprogramma   

 • leren nadenken over eigen handelen (reflecteren en evalueren)
 • het formuleren van eigen leerdoelen
 • vormen van eigen mening
 • nadenken over  wat een goed werknemerschap inhoudt


De leeractiviteiten zijn gericht op vier gebieden:

 • De projectopdrachten en/ of PGT’s (een praktijkgestuurde  training)
 • Het verwerven van kennis/ theorieën. Hierbij werk je d.m.v. probleemtaken.

  • Beroepsvaardigheden binnen een praktijkruimte (skillsruimte )

 • Persoonlijke ontwikkeling Het accent ligt hierbij op het reflecteren op eigen functioneren zowel op school als op de werkplek a.h.v Persoonlijk ontwikkelingsplan ( POP).