werken en leren of leren en werken

De opleiding voor woonzorg serviceverlener is een basis beroepsopleiding niveau 2. Deze opleiding kan via een Beroeps opleidende leerweg (BOL)  of via een Beroeps begeleidende leerweg (BBL) worden gevolgd.

In onderstaand schema zie je verschillen tussen BBL en BOL

Leerweg

Duur

BPV

BOL

24 maanden

Tijdens je opleiding loop je stage op een stageplaats die via de school wordt verzorgd.

Je bent in het bezit van tenminste een vmbo vooropleiding

BBL

18 maanden

Je hebt zelf* een werk/leerplaats, waar je tenminste 20 uur per week werkt en leert. De organisatie die de werk/leerplaats aanbiedt is bevoegd (geaccrediteerd) als leerwerkplaats.

Je gaat gedurende de opleiding een dag per week naar school

* De school beschikt over een beperkt aantal niet betaalde werk/leerplaatsen