Woonzorgservice

Nieuw aan de opleiding is de combinatie van wat wij noemen woon, zorg en welzijnsdiensten Voor deze vorm van dienstverlening gebruiken wij de term woonzorgservice of ook wel Woonzorg, om daarmee een duidelijk onderscheid te maken met medische zorg Als woonzorg serviceverlener lever je een gevarieerde combinatie van diensten die mensen met een beperking nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren. Dat betekent dat de cliënt zelf bepaald wat er moet gebeuren, maar in pricipe zelf doet wat hij of zij zelf kan. Het beroep vraagt dus dat je mensen stimuleert en actief  maakt. Dat is lang niet gemakkelijk en vraagt goede communicatieve vaardigheden en takt.

 

Waar kun je zoal aan denken?

Zorgdiensten

 • Ondersteunen bij activiteiten in het dagelijks leven.
 • Zorg voor de voeding
 • Zorg voor kleding en schoeisel
 • Zorg voor hygiëne en veiligheid in huis
 • Ondersteuning bij bewegen

Servicediensten

 • Assisteren bij verhuizing en schoonmaak
 • Hulp bij gebruik van (elektro)technische apparaten
 • Uitvoeren van kleine reparaties
 • Assisteren bij tuinonderhoud en zorg voor huisdieren
 • Eenvoudige administratieve ondersteuning

Welzijnsdiensten

 • Een gesprek voeren met en luisteren naar een cliënt
 • Observeren en rapporteren (eenzaamheid)
 • Begeleiden bij boodschappen, artsbezoek
 • Begeleiden bij sociale activiteiten
 • Ondersteuning mantelzorg

Woonzorg servicediensten worden aangeboden mensen thuis in de buurt of wijk, maar ook in woonzorgcentra, verzorgings en verpleeghuizen zal vraag naar deze functie komen.