Inhoud programma

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een BBL traject dat 18 maanden duurt.

OE1: Oriëntatie op woonzorg service; 20 weken

In staat zijn om:

  • te overleggen met cliënten en collega’s over de uitvoering van de woonzorg servicelening

  • je eigen plaats binnen de woonzorg serviceverlening te bespreken

OE2: Uitvoering van woonzorg service; 20 weken

In staat zijn om:

  • opgedragen taken uit te voeren, uitgaande van de binnen de organisatie vastgestelde richtlijnen en voorschriften

  • bij de dienstverlening rekening te houden met (sociale) omgeving van de cliënt

OE3: Waardering en kwaliteit tijdens uitvoering van woonzorg serviceverlening; 10 weken

In staat zijn om:

  • waardering en knelpunten binnen de vraaggerichte dienstverlening te signaleren

  • een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering

OE4: Beroeps-ontwikkeling; 10 weken

In staat zijn om:

  • zelfstandig en met anderen te functioneren in en vanuit een organisatie.

  • de eigen beroepsontwikkeling te bevorderen

Tijdens een onderwijseenheid voer je individueel of in een groepje verschillende leeractiviteiten uit.

De verzameling van resultaten van je leeractiviteiten waarmee je de voortgang van je opleiding bewijst bewaar je in je portfolio.