Leerwerkplaatsen

Woon-, zorg-, en servicediensten worden thuis binnen de wijk, in woonzorgcentra, verzorgings en verpleeghuizen maar ook vanuit organisaties als thuiszorg, (GGZ) en woningbouwcorporaties verleend. Bovengenoemde organisaties zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van onderwijs  programma. Kennisdeling, informatie uitwisseling en afstemming staan centraal in een frequent overleg tussen praktijk en school.