Woonzorg Serviceverlener: activerende ondersteuning

Het werk van de Woonzorg Serviceverlener richt zich op een aantal diensten, die we gemakshalve kunnen onderverdelen in woondiensten (schoonmaak, kleine reparaties, tuinonderhoud etc.), zorgdiensten (boodschappen doen, helpen met de maaltijdbereiding, wassen, strijken etc.) en welzijnsdiensten (ondersteuning mantelzorg, begeleiden bij artsbezoek etc.). Al met al dus een zeer gevarieerde baan voor mensen die graag hun handen uit de mouwen steken en die goed met andere mensen om kunnen gaan. In het beroep ligt een belangrijk accent op het stimuleren van zelfredzaamheid en sociale participatie. Het werk biedt contacten met mensen met wie ze anders misschien niet in contact zouden komen en het geeft hen de mogelijkheid zich (verder) te ontplooien.