Good Practices

Succesvolle reïntegratie
Pilotprojecten in Tilburg en Breda hebben inmiddels in de praktijk aangetoond dat het op deze manier 'werk maken van zorg leidt tot het met succes reïntegreren van mensen die anders niet zo gemakkelijk aan de slag komen. Er is duidelijk sprake van een  kruisbestuiving van arbeidsreïntegratie en sociale activering met zorg/welzijnopmaat. Bewoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen en andere bewoners kunnen (opnieuw) een plaats op de arbeidsmarkt vinden. In hun eigen wijk kunnen ze aan de slag en kunnen ze  mensen ondersteunen die af en toe een helpende hand nodig hebben. Ze staan hierdoor niet langer aan de kant, maar kunnen actief deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Ze leveren daardoor een bijdrage aan de sociale samenhang in de wijk.

Het pilotproject in TilburgNoord
Heeft inmiddels aangetoond dat er van beide kanten een brede belangstelling voor deze vorm van dienstverlening bestaat. Meer dan 400 inwoners maken al gebruik van de diensten van deze nieuwe beroepsbeoefenaars. In korte tijd werd er al voor ruim 12.000 uur van deze diensten gebruik gemaakt. Maar liefst 150 mannen en vrouwen namen aan dit project deel, waarvan er 73 regulier of gesubsidieerd werk hebben gevonden: een positieve uitstroom van meer dan 50%. Een overduidelijk bewijs dat er ruime kansen zijn voor de Woonzorg Serviceverlener. www.wzsw.nl  en www.werkenaandewijk.nl