Koppeling Wmo WWB en Wsw

Met de invoering van de wet Werk en Bijstand (WWB) kregen de gemeenten al meer verantwoordelijkheid met betrekking tot de ondersteuning van de inwoners bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zet deze lijn voort. Op termijn zullen gemeenten ook voor de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) een centrale rol krijgen. Achterliggende visie is dat mensen met een Wsw indicatie zoveel mogelijk werk krijgen bij reguliere werkgevers en niet op een speciale sociale werkplaats. Voor 2008 moet er rekening mee worden gehouden dat de Wsw budgetten aan gemeenten worden
overgedragen. Het zijn vooral deze drie nieuwe wetten die de rol van gemeenten ingrijpend veranderen.
Zowel wat betreft dienstverlening aan haar inwoners als naar beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden bij aanwending van financiƫle middelen.