Woonzorgservice maakt werk van zorg en welzijn

De behoefte aan zorg voor ouderen en mensen met een beperking die, met enige ondersteuning, nog geruime tijd zelfstandig kunnen wonen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Door de vergrijzing zal deze behoefte alleen maar toenemen. Over het algemeen zijn de reguliere zorgverleners hier in de praktijk onvoldoende op ingesteld.

Vaak kunnen ze maar ten dele aan de vraag naar passende woon,zorgen servicediensten voldoen. Bijkomend probleem is dat de verschillende instanties die deze zorg zouden kunnen bieden onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Het zorgaanbod is daardoor  versnipperd over zorgcentra, gemeenten, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en burgerinitiatieven. De Woonzorg Serviceverlener vult deze lacune op door ondersteuning op maat te leveren. Hij weet zich daarbij gesteund door een samenwerkingsverband waarin alle belangrijke instanties uit de woon, zorgen welzijnssector zijn vertegenwoordigd.