ROC opleiding Woonzorg Serviceverlener

Woonzorg Serviceverlener

Nieuw aan de opleiding is de combinatie van wat wij noemen woon, zorg en welzijnsdiensten. De competentiegericht aanpak is gericht op de ontwikkeling van activerende en zelfstandige vaardigheden die eveneens de pijler vormen van het nieuwe beroep Over achtergronden van de methode kunt u meer lezen onder uitgangspunten van het didactisch concept

De opleiding is sterk praktijk en beroepsgericht en bestaat uit zowel binnen als buitenschoolse activiteiten. De beroepssituatie staat daarbij centraal.  Dat betekent dat wordt uitgegaan van de diensten die naderhand in de praktijk geleverd moeten worden. De gewenste beroepsvaardigheden omvatten niet alleen kennis en vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook communicatieve en sociaal emotionele aspecten.  Praktijkopdrachten, vaardigheidstrainingen en bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding bieden de student een interessante en afwisselende leeromgeving die geheel op de toekomstige praktijk gericht is. De leeromgeving die wordt geboden is niet alleen gevarieerd, maar doet ook recht aan de verschillende leerstijlen. Van de student wordt een actieve leerhouding verwacht welke gebaseerd is op zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdens de opleiding wordt de student gecoacht in de vorm van ondermeer voortgangs en coachingsgesprekken.