Beoordeling

De eindbeoordeling van de BPV wordt gegeven door je werkbegeleider naar aanleiding van het resultaat van de toets Probleem Oplossend Gedrag (POG).  De eindverantwoordelijkheid voor de BPV, dus ook voor de beoordeling, ligt bij de opleiding.