Competentiegericht onderwijs

Een competentie laat zich niet vangen in een perspectief van enkel weten en kunnen.
Naast kennen en kunnen heeft een beginnend beroepsbeoefenaar  de wil en het vermogen nodig om te komen tot uitvoering van beroepsvaardigheden in adequate situaties

De competentiegericht aanpak is gericht op de ontwikkeling van activerende en zelfstandige vaardigheden die eveneens de pijler vormen van het nieuwe beroep. U kunt hierover meer lezen onder uitgangspunten van het didactisch concept.

Competentiegericht leren gaat uit van:

- Beroepscontext geldt als inspiratiebron

- Student is verantwoordelijk voor zijn leerproces

- Leerproces wordt gekenmerkt door:

  • Open en ontwikkelingsgerichtheid
  • Aansluiting bij wat iemand al kan (EVC)
  • Leren door doen
  • Het tonen van bepaald gedrag in een bepaalde situatie
  • (Probleem Oplossend Gedrag POG)


- Opleidingsmodel bevat, Beroep- basis- en burgerschapscompetenties

- Competent gedrag is effectief zichtbaar gedrag