Diensten

Nieuw aan de opleiding is de combinatie van wat wij noemen woon, zorg en welzijnsdiensten. Voor deze vorm van dienstverlening hebben wij de term woonzorgservice geintroduceerd. We bezigen ook de term Woonzorg, om daarmee een duidelijk onderscheid te maken met de (awbz gefinancierde) medisch gerelateerde Thuiszorg. De woonzorg serviceverlener richt zich op een gevarieerde combinatie van diensten die mensen met een beperking zodanig ondersteunen dat zij zelfstandig kunnen wonen/leven. De eigen regie van de cliënt maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de opleiding. In onderstaand schema zijn als voorbeeld een aantal servicediensten in beeld gebracht.

Zorgdiensten

 • Ondersteunen bij activiteiten in het dagelijks leven.
 • Zorg voor de voeding
 • Zorg voor kleding en schoeisel
 • Zorg voor hygiëne en veiligheid in huis
 • Ondersteuning bij bewegen

Servicediensten

 • Assisteren bij verhuizing en schoonmaak
 • Hulp bij gebruik van (elektro)technische apparaten
 • Uitvoeren van kleine reparaties
 • Assisteren bij tuinonderhoud en zorg voor huisdieren
 • Eenvoudige administratieve ondersteuning

Welzijnsdiensten

 • Een gesprek voeren met en luisteren naar een cliënt
 • Observeren en rapporteren (eenzaamheid)
 • Begeleiden bij boodschappen, artsbezoek
 • Begeleiden bij sociale activiteiten
 • Ondersteuning mantelzorg