Inhoud programma

Onder een onderwijseenheid verstaan we een omschreven cluster competenties en daarbij passende leeractiviteiten waarmee de student zich bekwaamt binnen een bepaald thema. Dit cluster competenties stuurt zowel het binnen schoolse leren als het leren in de BPV aan.


De leeractiviteiten zijn verdeeld over vier leerlijnen:

 • De integrale leerlijn waarbinnen men werkt aan projectopdrachten en/ of PGT’s (een praktijkgestuurde  training)
 • De conceptuele leerlijn voor het verwerven van kennis/ theorieën. Hierbij werkt de student aan probleemtaken.
 • De  vaardigheidsleerlijn. Binnen deze leerlijn maak de student zich vaardigheden eigen  binnen een skills en BPV
 • Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn. Het accent ligt hierbij op het reflecteren op eigen functioneren zowel binnenschools als binnen de BPV op basis waarvan de student een POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan) opstelt.


De verzameling van resultaten van leeractiviteiten waarmee de voortgang van de opleiding wordt bewezen verzamelt de student in zijn portfolio.

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een BBL traject dat 18 maanden duurt.

Onderwijseenheid Code Kerncompetenties
Oriëntatie op woonzorg service OE 1 In staat zijn om:

OE1: Oriëntatie op woonzorg service; 20 weken

In staat zijn om:

 • te overleggen met cliënten en collega’s over de uitvoering van de woonzorg servicelening

 • je eigen plaats binnen de woonzorg serviceverlening te bespreken

OE2: Uitvoering van woonzorg service; 20 weken

In staat zijn om:

 • opgedragen taken uit te voeren, uitgaande van de binnen de organisatie vastgestelde richtlijnen en voorschriften

 • bij de dienstverlening rekening te houden met (sociale) omgeving van de cliënt

OE3: Waardering en kwaliteit tijdens uitvoering van woonzorg serviceverlening; 10 weken

In staat zijn om:

 • waardering en knelpunten binnen de vraaggerichte dienstverlening te signaleren

 • een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering

OE4: Beroeps-ontwikkeling; 10 weken

In staat zijn om:

 • zelfstandig en met anderen te functioneren in en vanuit een organisatie.

 • de eigen beroepsontwikkeling te bevorderen