Woonzorgserviceverlener

Voor wie?

Deze opleiding is voor hen die graag met en voor ouderen of mensen met een functionele beperking willen werken, zowel in de thuissituatie als in een zorginstelling. Met het landelijk erkend diploma woonzorgservice-verlener, mbo-niveau 2, maak je kans op een reguliere baan. Dit kan in de zorg, welzijn of facilitaire dienstverlening zijn. Maar uiteraard kun je met dit diploma ook doorstromen naar een vervolgopleiding.

 

Boeiend, maar ook veeleisend

Het werken voor ouderen of mensen met een functionele beperking is boeiend en gevarieerd. Het beroep vraagt een klantgerichte en dienstverlenende instelling. Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden op het gebied van:

 

Woondiensten

 • Hulp bij verhuizen
 • Hulp bij grote schoonmaak
 • Hulp bij gebruik elektrotechnische apparaten
 • Kleine reparaties
 • Werkzaamheden tuinonderhoud
 • Dierverzorging

Zorgdiensten

 • Boodschappen
 • Hulp bij maaltijdbereiding
 • Schoonmaakwerkzaamheden
 • Hulp bij was en strijk
 • Administratieve ondersteuning

Welzijnsdiensten

 • Ondersteuning mantelzorg
 • Begeleiden bij boodschappen
 • Begeleiden bij artsbezoek
 • Begeleiden bij sociale activiteiten

 

Het nieuwe beroep en de opleiding is in samenwerking met de werkvelden binnen zorg en welzijn ontwikkeld. De opleiding sluit aan bij de toekomstige beroepspraktijk in de zorg- en welzijnssector. Wat je vandaag leert kun je morgen toepassen. Dienstverlening op maat is hierbij een belangrijk uitgangspunt.